Lekkasjesikring

trygghet for dine investeringer i hjemmet

Hver dag opplever flere hundre boligeiere vannlekkasjer i sine hjem. Uheldige omstendigheter som ofte kunne vært unngått ved bedre lekkasjesikring. Markedet har et godt utvalg av både enkle og mer omfattende løsninger for alle husets rom. Vi hjelper deg finne den riktige løsningen for deg og din bolig.

Lekkasjesikring

trygghet for dine investeringer i hjemmet

Hver dag opplever flere hundre boligeiere vannlekkasjer i sine hjem. Uheldige omstendigheter som ofte kunne vært unngått ved bedre lekkasjesikring. Markedet har et godt utvalg av både enkle og mer omfattende løsninger for alle husets rom. Vi hjelper deg finne den riktige løsningen for deg og din bolig.

Vannstopp er påbudt i nye boliger

Har du nytt hus er det ihht byggetekniske forskrifter fra 2010 (TEK10), påbudt med installasjon av lekkasjestoppere for installasjoner med vann i rom uten sluk. Dette vil typisk gjelde kjøkken og vaskerom der oppvask- og vaskemaskin, vanntilkoblede kjøleskap og kaffemaskiner er montert inn.

Automatisk lekkasjesikring

Systemet kan overvåke enkeltpunkter i huset der faren for lekkasje er ekstra stor eller de kan passe på hele huset. I det første tilfellet vil man typisk fokusere på vannbasert utstyr som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kaffe- og isbitmaskiner, og legge ut sensorer i forbindelse med disse. Ved overvåking av hele huset blir det plassert trådløse sensorer i alle soner

Der det kan oppstå lekkasje. Fanger en sensor opp en lekkasje vil den automatisk sende et signal til hovedenheten som umiddelbart vil stenge vannet og dermed forhindre en større lekkasje.

Enkel manuell stenging av vannet når du forlater huset

Akkurat som med boligalarmen skjer all lekkasjeovervåking automatisk, men hvis du ønsker å stenge vannet manuelt, gjør du det med ett klikk. Slik kan du enkelt stenge vanntilførselen til hele bygningen ved lengre tids fravær og dermed forhindre vannskader som kan gjøre stor skade.